Ik wil meedoen

Vrouwen van Nu is diep geworteld in de samenleving. Leden georganiseerd in circa 525 afdelingen, verspreid over het land, zetten zich gedurende het hele jaar in om activiteiten te organiseren. Met deze activiteiten bereiken ze vrouwen in de omgeving, dragen ze bij aan hun ontwikkeling en zelfontplooiing en zetten ze zich in voor versterking en verbetering van de (sociale) leefomgeving.

Op deze pagina vind je voorbeelden van de acties waar onze leden bij betrokken zijn en word je uitgenodigd het verschil  mee te maken.