Enquête 'Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd'

Stichting Melania en Vrouwen van Nu zijn in het najaar van 2019 het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd gestart. De subsidie van dit project komt uit het Europese programma Frame Voice Report.

Stichting Melania en Vrouwen van Nu richten hun project op duurzaam ontwikkelingsdoel 5: het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Beide organisaties hebben in Nederland een achterban die voornamelijk uit vrouwen van 50+ bestaat. Bij deze achterban leeft vaak nog het beeld dat vrouwen in ontwikkelingslanden een achterstandspositie hebben en in een slachtofferrol verkeren doordat ze in grote armoede leven. Dat is het beeld dat namelijk jarenlang door de media is geschetst. Frame Voice Report wil dit beeld kantelen en legt juist de nadruk op de andere - positieve - kant van verhaal, verteld door de mensen in de ontwikkelingslanden zelf.

Naar aanleiding van het project, hebben Stichting Melania en Vrouwen van Nu een enquête opgesteld. Met de enquête hopen wij meer inzicht te kunnen krijgen in het beeld dat Nederlandse vrouwen hebben van vrouwen in Kenia.

Vul voor 19 december de enquête in!

(voor het invullen van de enquête hoef je niet perse bekend te zijn met het project)

Bekijk hier de documentaire.

De foto's van de verschillende vrouwen uit het project vindt u hier.

Lees hier het volledige interview Bernadette en Marjon.

Lees hier het volledige interview van Esther en Diana.

Lees hier het volledige interview van Crescentia en Mientje.

Lees hier ook het interview van Nongisha en Ank.

Lees hier ook het interview van Jane en Nelleke.

 

Foto: monavandenberg photography