Enquête impact Covid19

De ACWW heeft een enquête opgesteld over de impact van het Covid19virus op vrouwen in verschillende gemeenschappen. Met de gegevens wil ACWW haar werk richting VN en WHO ondersteunen. ACWW wil deze enquête om de veertien dagen herhalen.

Lees hier meer over ACWW en de enquête.