De 10e editie van Prinsessendag op 9 september 2019

Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!

Is zelfstandig ondernemerschap voor vrouwen de succesroute naar economische zelfstandigheid of de weg naar een bestaan als werkende arme?

In aanloop naar Prinsjesdag organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties - haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september. Insteek van deze middag is agendering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van de toekomst, en de formulering van concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.

Dit jaar specifieke aandacht voor vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Steeds meer vrouwen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Vaak vrijwillig en soms uit noodzaak omdat er geen ander alternatief op een zelfstandig inkomen zichtbaar lijkt. Als een zelfstandig inkomen in het dagelijks leven niet voldoende blijkt te zijn, ligt een leven als werkende arme op de loer. Vrouwelijke zzp'ers zijn in meerdere opzichten financieel kwetsbaar. Wat zijn de risico’s, knelpunten en voorwaarden voor succes van economische zelfstandigheid van vrouwelijke zzp'ers?

Programma

14:00 Welkomswoord door Dieny Scheffer, voorzitter werkgroep Vrouwenpodium
14.05      Nenita La Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)
14.10     Keynotespeaker Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners)    
14.35 De stem van vrouwelijke zelfstandigen 
14.45  Paneldiscussie met diverse experts onder leiding van Annelies Vethman, bestuurslid NVR. 
Met onder meer Jacqueline Zuidweg, Zuidweg & Partners en Hannie van Lent, directeur Startwijzer
16:00 De toekomst van het Vrouwenpodium
16:15 Afsluiting 
16.30 Borrel 

Meer informatie over het Vrouwenpodium en Prinsessendag >>           

Samenwerking 
De Prinsessendag 2019 wordt georganiseerd door het Vrouwenpodium, bestaande uit NVR, FNV, Melania Ontwikkelingssamenwerking, Kon. NVVH-Vrouwennetwerk, Vrouwen van Nu en de Molukse Vrouwen Raad (MVR) en is tevens een onderdeel van de Alliantie Samen werkt het!

Alliantie Samen werkt het! is een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Klik hier voor een impressie van Prinsessendag 2019