Campagne: Zij maakt het verschil

van crisis naar verandering

Bij Vrouwen van Nu zien wij de inzet van vrouwen in de samenleving, de glasheldere waarde van vrouwelijke professionals tijdens deze coronacrisis en de grote en belangrijke rol van vrouwenorganisaties bij besluitvormingen. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in vitale beroepen zoals zorg, onderwijs en schoonmaak. De werk/zorg verdeling is actueler dan ooit – en de ongelijkheid hierin groot.  Tegelijkertijd zijn er veel zorgen over toename van huiselijk geweld en vrouwen die financieel extra hard geraakt worden. De COVID-19-crisis doet een enorm beroep op vrouwen op diverse fronten.

Naar aanleiding van het momenteel heersende Covid19virus en de bijbehorende crisis is Gender Concerns International gestart met de wereldwijde #SheCaresCovid19 campagne waarin steun wordt gezocht voor een hulpprogramma voor vrouwen tijdens deze crisis en voor de voortdurende strijd voor gendergelijkheid. Het hart van het hulpprogramma is het uitwisselen van belangrijke informatie tussen degenen die kunnen helpen en degenen die hulp nodig hebben. Met de campagne vraagt Gender Concerns International hulp, zoals publiciteit voor de campagne en voor de situatie, begeleiding, middelen of ervaring en kennis.

In samenwerking met Gender Concerns International is door de NVR (Nederlandse Vrouwenraad) en Vrouwen van Nu gekozen voor de vertaling van de wereldwijde campagne naar de Nederlandse situatie. Ook hier in Nederland zien de NVR en Vrouwen van Nu de grote en belangrijke rol van vrouwen en vrouwenorganisaties tijdens de Covid19crisis die, als gevolg van een nog steeds heersende ongelijkheid in gender, niet meegenomen wordt in besluitvormingen hierover. Ook in Nederland is de rol van vrouwen in de frontlinie groot en speelt het leiderschap van vrouwen tijdens de Covid19crisis een grote rol in de bestrijding van het virus en het leven in crisistijd.

Door de belangrijke rol die vrouwen vervullen in deze tijd en de impact die de crisis heeft op vrouwen vinden de NVR en Vrouwen van Nu het essentieel vrouwen te betrekken bij besluitvorming tijdens en na de crisis, waarbij aandacht is voor de grotere rol van meer vrouwen in leidinggevende en besluitvormende functies, talenten van vrouwen, diversiteit en gender. Ook in de herstelfase.

Met de Nederlandse campagne ‘She cares/ Zij maakt het verschil’ en de bijbehorende hashtag #zijmaakthetverschil (#ShecaresCovid19) willen de NVR en Vrouwen van Nu in samenwerking met Gender Concerns International de rol van vrouwen in de zorg en het onderwijs in deze tijd zichtbaar maken door het belang van de grotere rol van meer vrouwen in leidinggevende en besluitvormende functies naar voren te halen. Hiermee wordt de nog steeds heersende genderongelijkheid naar voren gebracht en wordt gestreefd naar concrete oplossingen.

Door het ophalen en delen van verhalen van vrouwen uit de zorg en het onderwijs willen de NVR en Vrouwen van Nu de rol van vrouwen in beeld brengen. Aan de hand hiervan wordt zichtbaar gemaakt wat het betekent om als vrouw aan de frontlinie van deze crisis te staan en hoe belangrijk diversiteit in deze tijd is. De zichtbaarheid van / onmisbaarheid / waarde/ talenten van / van werk en zorg door vrouwen wordt belicht en de rol van vrouwen wordt zichtbaar gemaakt.

Met het project wordt aandacht gegenereerd voor de impact van Covid19 op vrouwen en voor de veranderingen in de rol en positie van vrouwen door deze crisis. Hierin wordt ingezoomd op 1.Vrouwen & vitale beroepen (zorg en onderwijs), 2. Werk/zorg-verdeling en 3. Besluitvorming/leiderschap.

Er wordt met het project aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de samenleving, de waarde van diversiteit en vrouwen in leidinggevende en besluitvormende functies, nu en in de toekomst.

Deze campagne is een samenwerking van de NVR, Vrouwen van Nu en de Young Feminist Ambassadors. De resultaten van de campagne presenteren we op 7 september aan politiek Den Haag op de 11e editie van Prinsessendag. Om de stem van de Nederlandse vrouw aan politiek Den Haag luid te laten horen. Laten we kansen omzetten in een nieuwe realiteit.

Doe mee!

  • Deel jouw stem en vul de vragenlijst in. 
  • Deel jouw stem via de #Zijmaakthetverschil. Welke veranderingen in jouw leven zie jij door de coronacrisis en welke verandering wil je vasthouden?
  • Praat mee op de digitale FEM Talk op woensdag 8 juli over werk/zorg verdeling. Onlang bleek uit onderzoek dat mannen wel meer zijn gaan zorgen, door deze crisis, maar de ongelijkheid nog steeds groot is. Meld je hier aan om op de hoogte te blijven van het programma van deze digitale FEM Talk.

Lees het verhaal van Denise, Patricia en Edith en lees meer over de onderwerpen 'onthaasting' en 'thuiswerken'.

Young Feminist Ambassadors in gesprek met …
Voor de campagne #Zijmaakthertverschil hebben De Young Feminist Ambassadors diepte-interviews afgenomen met vrouwen die de afgelopen maanden het verschil maken.  Met aandacht voor vitale beroepen, de urgentie van een nieuwe werk/zorg verdeling en de van vrouwen in besluitvorming.

Trude Schermer - Zij geeft een uniek kijkje achter de schermen bij het Nederlands Gebarencentrum ten tijde van de uitbraak van het COVID-19 virus. In gesprek met YFA vertelt zij over het belang van inclusieve communicatie en over de impact van de pandemie op haar werk, dat plots in de spotlight is komen te staan. Bekijk hier het volledige interview. Dit gesprek is een onderdeel van de portrettenreeks. 

 

Santi van den Toorn - heeft zich tijdens de Corona crisis hard gemaakt voor toegang tot de abortuspil en legt in gesprek met YFA uit hoe de crisis de juridische positie van vrouwen heeft beïnvloedt. Tegelijkertijd benadrukt ze het momentum voor verandering: nu is het moment om te zorgen dat er echt iets gaat veranderen in de politiek! Bekijk hier het volledige interview. Dit gesprek is een onderdeel van de portrettenreeks.

Dr. Mara Yerkes is leidend onderzoeker in studies over genderongelijkheid in de werk-zorg verdeling tijdens de Corona crisis. Ze bespreekt o.a. het belang van waardering voor de cruciale beroepen, specifiek in de zorg, waar vrouwen veelal oververtegenwoordigd zijn. Haar conclusie is eenduidig: gendergelijkheid is geen vrouwenkwestie, het is een zorg voor de gehele samenleving! Bekijk hier het volledige interview. Dit gesprek is een onderdeel van de portrettenreeks.

Juliette Mattijsen bevindt zich als student Geneeskunde en klimaatactiviste op de kruising van de Corona crisis. Waarom vraag je je wellicht af? Klimaatverandering heeft namelijk een significante impact op het uitbreken van virussen als COVID-19: hoe dat precies zit legt ze uit in gesprek met de Young Feminist Ambassadors voor de campagne #zijmaakthetverschil. Daarnaast belicht ze de rol van gendergelijkheid in zowel de zorg als de klimaatcrisis. Bekijk hier het volledige interview. Dit gesprek is een onderdeel van de portrettenreeks.

Lees hier het slotartikel van de campagne.

Houd onze website en social media in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom de campagne.