Bewustwordingsproject 'Sterke verhalen van Sterke vrouwen wereldwijd' door Melania en Vrouwen van Nu

Stichting Melania en Vrouwen van Nu hebben een subsidie van ruim € 36.000 ontvangen voor het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen. De subsidie komt uit het Europese programma Frame Voice Report dat tot doel heeft om het draagvlak voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bevorderen onder Europese burgers. 

Stichting Melania en Vrouwen van Nu richten hun project op duurzaam ontwikkelingsdoel 5: het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Beide organisaties hebben in Nederland een achterban die voornamelijk uit vrouwen van 50+ bestaat. Bij deze achterban leeft vaak nog het beeld dat vrouwen in ontwikkelingslanden een achterstandspositie hebben en  in een slachtofferrol verkeren doordat ze in grote armoede leven. Dat is het beeld dat namelijk jarenlang door de media is geschetst. Frame Voice Report wil dit beeld kantelen en legt juist de nadruk op de andere - positieve -  kant van verhaal, verteld door de mensen in de ontwikkelingslanden zelf.

Met het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd willen Stichting Melania en Vrouwen van Nu laten zien dat vrouwen van 50+, in Nederland en in Afrika, in staat zijn om het heft in eigen hand te nemen en vaak een krachtige rol spelen binnen hun gezin en gemeenschap. Dit project toont aan dat ondanks de grote verschillen in levensomstandigheden er ook grote overeenkomsten zijn in de positie van de 50+ vrouwen hier in Nederland en die in Afrika.

Dit najaar verschenen tien interviews uit de interviewserie, een fotoreeks van de tien vrouwen uit het project en de documentaire. De interviews, foto's en documentaire vertellen de verhalen van tien vrouwen uit Oost-Afrika en Nederland in woord en beeld. De kernboodschap is dat vrouwen wereldwijd met hun kracht en persoonlijk leiderschap bijdragen aan een betere wereld te beginnen in hun lokale omgeving. Stichting Melania en Vrouwen van Nu hopen dat er door dit project niet alleen een ander beeld, maar ook meer verbondenheid en betrokkenheid zal ontstaan.

Het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd wordt gefinancierd vanuit het Subsidieprogramma Frame Voice Report van de Europese Unie.

Vind hieronder de interviews met de verschillende vrouwen uit het project:

Bekijk hier de documentaire.

De foto's van de verschillende vrouwen uit het project vindt u hier.

Lees hier het volledige interview Bernadette en Marjon.

Lees hier het volledige interview van Esther en Diana.

Lees hier het volledige interview van Crescentia en Mientje.

Lees hier ook het interview van Nongisha en Ank.

Lees hier ook het interview van Jane en Nelleke.

 

Foto's: monavandenberg photography

Houd de website en social media in de gaten voor verdere informatie over het project en de documentiare.

Met dit project zet Vrouwen van Nu zich in voor duurzaam ontwikkelingsdoelen 5 en 11: gendergelijkheid en duurzame steden en gemeenschappen. Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je hier.