Bestuur

Het landelijk bestuur van Vrouwen van Nu bestaat uit vijf leden die door de ledenraad zijn benoemd.

Het bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het  landelijk beleid van de vereniging. Als leden van de vereniging zijn zij verankerd binnen de organisatie en onderhouden banden met de provinciale besturen en landelijke commissies. Ook treden zij op als formele vertegenwoordiger van Vrouwen van Nu.

In de bijlage leest u wie de huidige bestuursleden zijn en waarom zij zich voor Vrouwen van Nu inzetten.