Besluit Landelijk Bestuur

Reizen en vaccineren

Vrouwen van Nu is een vereniging voor vrouwen door vrouwen. Binnen onze vereniging zijn er groepen vrouwen die meerdaagse reizen organiseren, zowel binnen Nederland als naar het buitenland (binnen Europa). Dit zijn de leden van de provinciale reiscommissies en binnen deze commissies zit ook de benodigde kennis om dit goed te regelen.

Eén keer per jaar is er een bijeenkomst van alle provinciale reiscommissies met een vertegenwoordiger uit het Landelijk Bestuur en de directeur van het landelijk bureau om alle ups en downs te delen en ervaringen uit te wisselen. Vanuit dit overleg zijn ook de ‘richtlijnen Vrouwen van Nu reizen’ samengesteld. Nadrukkelijk willen wij stellen dat Vrouwen van Nu geen reisvereniging is en alle werkzaamheden op dit gebied gedaan worden door vrijwilligsters.

Op 18 maart 2021 is weer een overleg van alle reiscommissies geweest, waarbij het thema vaccinatiebeleid een onderwerp was.  Iedereen was het ermee eens dat je ten alle tijden de algemene RIVM-richtlijnen moet volgen. De meningen waren verdeeld over het verplicht stellen van gevaccineerd op reis gaan. De overwegingen:

  • Wat is in Nederland leidend.
  • Het is afwegen van de risico’s die deelneemsters lopen als er leden bij zijn die ongevaccineerd mee gaan, tegen de vrijheid die mensen hebben om zelf te bepalen of ze gevaccineerd willen worden.
  • Het onbehagen dat bij de organisatoren leeft dat zij de gezondheid van deelneemsters op het spel zetten als ze vaccinatie niet verplicht stellen. Deze gevoelens kunnen tot gevolg hebben dat er helemaal geen reizen worden georganiseerd.  Dit zal leiden tot grote teleurstelling voor alle leden, die zo graag mee op pad gaan.

Uiteindelijk is in het overleg afgesproken dat de reiscommissies bij de reisorganisaties waar ze mee samenwerken, navragen wat daar de richtlijnen zijn.

Wordt er zonder reisorganisatie iets georganiseerd de komende maanden, dan hebben de provinciale reiscommissies afgesproken dat ze dat op maat en naar eigen inschatting doen.

Na het op 18 maart gehouden overleg hebben de reiscommissies de afspraak opgevolgd en de richtlijnen bij de reisorganisaties opgevraagd. Daarnaast hebben zij, zoals ook was afgesproken, hun eigen inschatting voor dit jaar gemaakt.

Nu wordt bij het landelijk bureau door provinciale besturen de vraag neergelegd om de richtlijnen voor reizen aan te passen, omdat deze niet meer up to date zouden zijn, ook met het oog op het vaccinatiebeleid. Bovendien wordt er gevraagd om een besluit vanuit het Landelijk Bestuur over de vaccinatieplicht.

Het aanpassen van de ‘richtlijnen Vrouwen van Nu reizen’ is een zaak van alle provinciale reiscommissies en niet van het Landelijk Bestuur of het landelijk bureau.

Het is bovendien niet wenselijk algemene richtlijnen aan te passen aan tijdelijke situaties, waar corona hopelijk onder valt. Binnen het overleg van alle provinciale reiscommissies worden de richtlijnen regelmatig tegen het licht gehouden.

Het Landelijk Bestuur pleit er voor de verantwoordelijkheid voor de formulering van de ‘richtlijnen Vrouwen van Nu reizen’ bij de provinciale reiscommissies te laten en hun kennis en inschattingsvermogen niet ter discussie te stellen.

Iedere reiscommissie doet haar uiterste best om in deze moeilijke tijd de zaken goed te regelen en het Landelijk Bestuur heeft hier zeer veel waardering voor.

Wat betreft het vaccineren heeft het Landelijk Bestuur in haar vergadering van 20 april jl.  besloten vaccinatie niet verplicht te stellen.

De overwegingen:

  • We willen de RIVM-richtlijnen volgen die vaccineren niet verplicht stellen
  • Een wettelijke onderbouwing van een vaccinatieplicht bestaat in Nederland niet
  • Het al dan niet vaccineren is een afweging die iedereen persoonlijk moet kunnen maken.
  • Vaccinaties geven geen garantie voor het niet besmettelijk zijn.

Het Landelijk Bestuur wil benadrukken dat het altijd de eigen verantwoordelijkheid blijft, zowel van de deelneemsters als van de reisbegeleidsters. Iedereen moet zich veilig voelen.

April 2021