ACWW

Vrouwen van Nu is lid van ACWW, the Associated Country Women of the World. Deze wereldwijde vereniging heeft een achterban van 9 miljoen vrouwen, afkomstig uit 450 organisaties uit meer dan 70 landen. De ACWW heeft een consultatieve status binnen de VN en onderhoudt nauwe banden met VN organisaties.

ACWW gelooft dat vrede en ontwikkeling het best kunnen worden bevorderd door communicatie, vriendschap, begrip en samenwerking gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle mensen door:
• bestrijden van armoede
• bestrijden van ziekte en bevorderen van gezondheid
• ontwikkeling van onderwijs

Enquête impact Covid19

De ACWW heeft een enquête opgesteld over de impact van het Covid19virus op vrouwen in verschillende gemeenschappen. Met de gegevens wil ACWW haar werk richting VN en WHO ondersteunen. ACWW wil deze enquete om de veertien dagen herhalen.

Vul hier de enquête in!