ACWW

Vrouwen van Nu is lid van ACWW, the Associated Country Women of the World. Deze wereldwijde vereniging heeft een achterban van 9 miljoen vrouwen, afkomstig uit 450 organisaties uit meer dan 70 landen. De ACWW heeft een consultatieve status binnen de VN en onderhoudt nauwe banden met VN organisaties.

ACWW gelooft dat vrede en ontwikkeling het best kunnen worden bevorderd door communicatie, vriendschap, begrip en samenwerking gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle mensen door:
• bestrijden van armoede
• bestrijden van ziekte en bevorderen van gezondheid
• ontwikkeling van onderwijs

Op 19 maart j.l. tijdens het 65e ACWW-Event werd in een paralellesessie gesproken over de rol van plattelandsvrouwen in wereldburgerschap. Via onderstaande link is deze terug te kijken.: https://youtu.be/lMZ_x8BoSUw

Lees de ACWW nieuwsbrief van 12 augustus 2020.

Meer informatie over de ACWW vind je op hun website.