Aangescherpte maatregelen ivm coronavirus

Aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Maandagavond 23 maart jl kondigde de regering nieuwe, aangescherpte maatregelen aan. De drie belangrijkste zijn:

 1. Alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn verboden, ook die met minder dan 100 mensen
 2. De politie gaat optreden bij groepen van drie of meer personen buitenshuis die zich niet aan de regel van 1,5 meter afstand houden
 3. Ook binnenshuis geldt: maximaal drie mensen op bezoek

Dit betekent voor Vrouwen van Nu dat vanaf nu ook kleinschalige evenementen en bijeenkomsten moeten worden geannuleerd, inclusief bestuursvergaderingen met meer dan drie personen. We willen iedereen dringend adviseren om alle sociale contacten te vermijden en indien nodig elkaar te ontmoeten via Skype (zie voor een handleiding voor installeren en gebruiken van Skype https://www.seniorweb.nl/artikel/skype-gebruiken).

Voor de landelijke vereniging betekenen de aangescherpte maatregelen dat het PB/LB overleg van 12 mei aanstaande gaat niet door. Over de Ledenraad van 11 juni aanstaande kan nog niets worden gezegd.

Het team van het landelijk bureau zet onder de aangescherpte maatregelen in op het zo lang mogelijk open houden van het kantoor. Op maandag zijn Carla Wijers (directeur) en Evelien ter Meulen (projectleider) op het kantoor aanwezig en op donderdag Heleen Boussard (senior administrateur) en Jessica Liotard (financiële ondersteuning & secretariaat). Zodoende kunnen de lopende zaken, zoals het verstrekken van volmachten, zo lang mogelijk worden uitgevoerd. De andere medewerkers werken thuis. Telefonisch is het landelijk bureau maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur bereikbaar via 070 3244429. Mailen kan natuurlijk altijd.

De verhuizing van het landelijk bureau staat gepland voor dinsdag 21 april aanstaande. Onzeker is nog of deze door kan gaan.

Hou de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!

 

 

Wij realiseren ons dat dat dit besluit gevolgen heeft voor de jaarvergaderingen die gepland staan in het voorjaar en waarin statutair verplichte, formele beslissingen genomen moeten worden. Om die reden heeft het landelijk bestuur besloten dat de volgende regels van kracht zijn voor (provinciale) afdelingen die door deze maatregelen getroffen worden:

 • Voor afdelingsvergaderingen die nog moeten plaatsvinden geldt:
  • Indien mogelijk wordt aan alle leden van de afdeling gevraagd om schriftelijk (via e-mail of post) hun stem uit te brengen op die agendapunten waarover gestemd zou moeten worden. Dat dienen de leden dan te doen voorafgaand aan de datum waarop de vergadering zou plaatsvinden, zodat het bestuur de stemmen kan tellen en kan vaststellen wat de uitslag is.
  • Is het niet mogelijk om alle leden schriftelijk te laten stemmen, dan moet een nieuwe datum geprikt worden om de jaarvergadering te laten plaatsvinden. Het is in dit geval toegestaan om deze later dan voorgeschreven in het Huishoudelijk Reglement te laten plaatsvinden (HHR, paragraaf 6.1)
  • De afdelingsafgevaardigde naar de provinciale vergadering wordt in dat geval in goed overleg vastgesteld door het bestuur van de afdeling, zonder de gebruikelijke stemming onder alle leden van de afdeling.
 • Voor provinciale jaarvergaderingen geldt:
  • Alle afdelingen in de provincie wordt gevraagd schriftelijk (via e-mail) te stemmen over de relevante agendapunten, voorafgaand aan de datum waarop de vergadering zou plaatsvinden.

Ook het landelijke penningmeesteroverleg van 1 april zal niet plaatsvinden. We hopen hiervoor begin juni alsnog mogelijkheden te hebben, zodat de penningmeesters in elk geval voorafgaand aan de Ledenraad geïnformeerd zijn, ook als dat betekent dat deze plaatsvindt na “het uitgaan van de oproepingsbrief voor de ledenraad” (HHR, art. 7).