Aangepaste maatregelen ivm coronavirus

Aanvulling 12 mei 2020:

In aanvulling op de richtlijnen en adviezen die wij gaven op 4 mei naar aanleiding van de persconferentie van 21 april, geven we graag wat nadere richting aan die richtlijnen en adviezen in navolging op de versoepeling van de maatregelen door Rutte dd 6 en 19 mei 2020.

Om te beginnen snappen we hoe afdelingen staan te popelen om weer bijeenkomsten te gaan organiseren in het najaar. Wij zouden ook niets liever willen!

Daarbij is het goed om – in het kader van de intelligente lockdown – goed na te denken over het organiseren van bijeenkomsten. Zowel premier Rutte ook alsmaar benadrukt: we hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid in het maken van keuzes. Onze kennis van het coronavirus is nog niet 100%, dat maakt het lastig om alleen maar absolute maatregelen af te kondigen. Belangrijk is dat iedereen goed in de gaten houdt hoe maatregelen uitwerken en wat in jouw situatie het beste is. Maatwerk is belangrijk en dat geldt zeker ook voor al onze afdelingen. 

Vanaf 1 september zijn bijeenkomsten tot 100 personen weer toegestaan. Ons advies om tot eind 2020 geen bijeenkomsten te organiseren blijft onverkort van kracht. Als jullie als afdeling besluiten om dan een bijeenkomst te organiseren, neem dan onderstaande aandachtspunten mee in jullie besluit:

 • Houd er rekening mee dat er wellicht een tweede golf van het virus komt waardoor alle maatregelen weer aangescherpt zouden kunnen worden
 • Plan bijeenkomsten niet te ver vooruit, zodat je flexibeler kunt zijn met annulering indien nodig
 • Beoordeel goed of de bijeenkomst plaats kan vinden met 1,5 afstand (is de zaal groot genoeg; is deze dan nog betaalbaar; is er voldoende ruimte bij de garderobe en toiletten)
 • Houd er rekening mee dat een groot deel van de leden zich in de risicogroepen bevindt. Deze leden kunnen of willen mogelijk niet deelnemen aan bijeenkomsten
 • Vermeld nadrukkelijk in de uitnodiging dat leden die zich niet lekker voelen, verkoudheidsklachten hebben of ziek zijn niet naar de bijeenkomst mogen komen.
 • Zorg voor ontsmettingsmiddel zodat mensen bij binnenkomst of tijdens de bijeenkomst hun handen kunnen ontsmetten
 • Bij twijfel: geen bijeenkomst organiseren! Er zijn genoeg (digitale) alternatieven waarmee we jullie afdeling graag helpen om op een creatieve manier toch in verbinding met jullie leden te blijven.


Als landelijke organisatie volgen wij de richtlijnen en regels van het kabinet, RIVM en andere deskundigen. Die vertalen we naar praktische adviezen en richtlijnen voor onze afdelingen. We kunnen (en willen) echter niets verbieden en laten het ook deels over aan het gezond verstand van onze afdelingen.

Twijfel je over wat te doen en wil je graag overleggen over jullie situatie, bel ons dan gerust! Directeur Carla Wijers en projectleider Evelien ter Meulen staan hiervoor graag tot jullie beschikking via 070 3244429 (ma-do 09.00 – 12.30 uur)

======================================

Aangepaste maatregelen per 4 mei 2020:

Op 21 april kondigde de minister-president nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Het wordt steeds meer duidelijk dat we ons moeten instellen op beperking van onze bewegingsvrijheid voor een lange periode, in ieder geval tot in 2021. Daarbinnen zijn enkele maatregelen aangekondigd die het strenge beleid enigszins versoepelen. De 1.5 meter afstand, de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet meer dan drie personen op bezoek te laten komen, zijn echter onverminderd van kracht.

Naar aanleiding daarvan, en in aanmerking nemend dat onze achterban voor een groot deel in de risicogroep valt, past Vrouwen van Nu haar landelijke beleid daarom als volgt aan:

 1. Tot 1 september worden er géén bijeenkomsten georganiseerd, niet landelijk, niet provinciaal en niet door afdelingen.
 2. Bestuursvergaderingen met meer dan drie personen worden zoveel mogelijk via een online verbinding georganiseerd.

Voor (provinciale) afdelingen betekent dit:

 • dat alle eerder uitgestelde jaarvergaderingen in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als de overheid meer versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. De verwachting is dat de afstand van 1.5 meter blijft. Het organiseren van bijeenkomsten zal dan ook altijd in aangepaste vorm zijn. Geadviseerd wordt om geen jaarvergaderingen tot eind 2020 te organiseren. Het landelijk bureau ondersteunt, als dat gewenst is, provinciale afdelingen in de organisatie van digitale vergaderingen.
 • dat afdelingsbijeenkomsten in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als de overheid meer versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. Geadviseerd wordt om geen afdelingsbijeenkomsten tot eind 2020 te organiseren. Wij begrijpen dat dit een enorme impact zal hebben op onze leden. We blijven jullie steunen met tips en adviezen om ook in deze tijd op een andere manier toch het contact met je leden te behouden (zie ook onze website voor tips en adviezen).
 • dat opheffingsvergaderingen van afdelingen die dit jaar overwegen over te gaan tot opheffing niet kunnen plaatsvinden. We zullen op korte termijn via een Nieuwsflits voor Afdelingen laten weten hoe de procedure met de opheffingsvergadering en stemmen nu zal moeten worden gedaan.

Verder betekent dit vanuit de landelijke organisatie:

 • dat het PB/LB overleg in september niet ‘fysiek’ zal plaatsvinden (het overleg in mei was al geannuleerd). Het PB/LB overleg van 17 september zal een digitale bijeenkomst worden. De PB’s krijgen tijdig instructies, en indien gewenst ondersteuning, voor het bijwonen van deze bijeenkomst.
 • dat de Ledenraadsvergadering van juni (en wellicht ook die van november) digitaal word georganiseerd. Er is inmiddels een spoedwet aangenomen door de Eerste Kamer die het wettelijk gezien mogelijk maakt om een Ledenraadsvergadering digitaal te laten plaatsvinden. Afgevaardigden krijgen hierover tijdig alle noodzakelijke informatie en begeleiding voor deelname aan de digitale vergadering.
 • dat de Jubileumdag op 8 oktober tot onze spijt niet zal plaatsvinden. We kunnen deze feestdag in de huidige situatie niet met andere actieve leden in de provincies voorbereiden. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de maatregelen van   1.5 meter afstand en een beperkt aantal bezoekers in het najaar nog steeds van kracht zijn. Maar, niet getreurd! We hebben inmiddels een nieuwe datum: dinsdag 12 oktober 2021.  Een feest om naar uit te kijken.

Het landelijk bureau organiseert de komende tijd trainingen voor het gebruik van Zoom. Zoom is een prima online programma om met meerdere mensen te kunnen vergaderen of sociaal “bij elkaar te komen”. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Het landelijk bureau blijft onder deze aangepaste maatregelen gewoon open, zij het wat beperkter. Elke dag is een duo van twee bureaumedewerkers op kantoor aanwezig, zij die niet op kantoor zijn werken vanuit huis. In ieder geval zijn op maandag  Carla Wijers (directeur) en Evelien ter Meulen (projectleider) op het kantoor aanwezig en op donderdag Heleen Boussard (senior administrateur) en Jessica Liotard (financiële ondersteuning & secretariaat). Zodoende kunnen de lopende zaken, zoals o.a. het verstrekken van volmachten, worden uitgevoerd. Telefonisch is het landelijk bureau maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur bereikbaar via 070 3244429. Mailen kan natuurlijk altijd.

Hou de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!