100 jaar Vrouwen van nu Fryslân

Op 16 april viert Vrouwen van Nu Fryslân het honderd jarig bestaan. De provincie liep voorop bij wat eerder de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heette.

Lees hieronder meer over 100 jaar Vrouwen van Nu Fryslân in het artikel van de Leeuwarder Courant.