Netwerk Land van de Reest

Binnen het netwerk Land van de Reest hebben wij nu ook een filmclubje. Eén keer per maand zoekt één van de leden een film uit om samen te gaan bekijken.