Bestuur van de Afd. Krommenie

1e Voorzitter: Dirkje Handels.                   

2e Voorzitter: Willy v.d. Stoop.                  

1e Secretaris: Nel Smit.                          

2e Secretaris
Ledenadministratie:  Nora Ketel.                      

1e Penningmeester: Hannie Stork.          

2e Penningmeester: Hennie Dekker.

Algemeen bestuurslid: Ank de Jong. 

Telefoonnummers zie bij "voor leden".