Welkom
Vrouwen van Nu Kloosterzande
Bestuur
afdeling Kloosterzande
Contributie
en lidmaatschap 2019
Programma 2019
activiteiten
Breda
ééndagsbestuur
Wandeling
en nieuwjaarsreceptie 2019
Jubileum
70-jarig bestaan afdeling Kloosterzande
Fietstocht
Jaarlijkse fietstocht
Creatieve markt
Febr. 2019
Styling-event
Modeshow met mannequins uit ons midden!
Wandeling
Wandeling met gedichten
Bezoek ijssalon
Smakelijk bezoek