Bestuurssamenstelling Kloosterveen

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jeannette Kuipers
Secretaris: Truida Kuil
Penningmeester: Janny Vegter
Ledenadministratie: Rika Top
Bestuurslid: Winy Melchior
Voor informatie over lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Het emailadres is: vrouwenvannukloosterveen@gmail.com.