Wedstrijd Kennisnetwerk

Wedstrijdvoorwaarden:
wie?
voor iedereen

Wat?
wedstrijd handwerken en textielkunst

Waar?
expositie en prijs-uitreiking in oktober 2019 tijdens de Vrouwen van Nu Beurs

Wanneer?
inleveren voor 1 september 2019:
sturen naar May de Lange
Het vierkant 3
1852 RA Heiloo

hoe?
textiel moet essentieel onderdeel zijn. A4 formaat moet in de brievenbus passen.