Ontstaan Kennisnetwerk Textiel Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu heeft in haar lange bestaan op handwerkgebied een schat aan kennis en kunde opgedaan. Handwerktechnieken zoals breien, haken, borduren, weven, vilten, vlechten, kantklossen, frivolité, alsook hun deelgebieden hebben weinig geheimen voor de vrouwen in het Kennisnetwerk Textiel van Vrouwen van Nu.

Rond 2016 is het duidelijk dat er organisatorisch wat moet veranderen om het handwerken en de textiele werkvormen binnen de vereniging in stand te houden. Het handwerken is immers altijd verticaal georganiseerd geweest. Van bovenaf werd een cursus bedacht en die werd via de provincies naar de afdelingen doorgegeven. Het Kennisnetwerk Textiel is juist horizontaal georganiseerd.

Iedereen die dat wil mag een bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van het handwerken en andere textiele werkvormen binnen het Kennisnetwerk Textiel. Dat gaat dus over de provinciale- en afdelingsgrenzen heen; het wordt één geheel, ëén landelijk netwerk.

Deze verandering heeft tijd en energie nodig van alle textielminnende leden. Daarom is in 2016 een regiegroep ingesteld. Zij hebben alles op een rij gezet en voorbereidingen getroffen voor het instellen van een coördinatieteam. Het coördinatieteam is aangesteld om het Kennisnetwerk Textiel te ontwikkelen, aan te sturen en waar nodig te ondersteunen.

Zij gaan elkaar inspireren en motiveren om samen te werken en de grote expertise op het gebied van handwerken en textiele werkvormen te behouden, te moderniseren en naar buiten toe te laten zien.