Het Textielfestival

Besloten is om het Textiel Festival te verplaatsen naar woensdag 12 tot en met zaterdag 15 mei 2021. De organisatie is, net als bij de vorige versies, in handen van de Nederlandse textielverenigingen die samen Stidoc vormen.

Ook Vrouwen van Nu maakt daar deel van uit.

Inmiddels zijn de voorbereidingen al  in volle gang.

De pijlers van het festival zijn  Verwondering, Inspiratie en Herkenning.

De organisatie van het Textielfestival valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Kennisnetwerk Textiel.

Wilt u meer informatie over het textielfestival klik dan 
<<<<hier>>>>>

Vrouwen van Nu heeft als vereniging een vertegenwoordiger in de landelijke stichting Stidoc (Marjolein van der Eijk) en de provinciale handwerkcommissies van de vereniging kunnen daarbij worden betrokken.

Een provinciale handwerkcommissie valt onder het desbetreffende provinciaal bestuur van de vereniging van Vrouwen van Nu.  Zo organiseert een provinciale handwerkcommissie binnen de eigen provincie activiteiten en workshops omtrent handwerken voor Vrouwen van Nu leden.

Net zoals bij de andere provinciale commissies van de vereniging (provinciale commissies cultuur, reizen, redactie) organiseert het landelijk bureau 1 x per jaar een landelijke ontmoetingsdag voor de provinciale handwerkcommissies. Daar staat uitwisseling van kennis en ervaring tussen de provinciale handwerkcommissies centraal. De landelijke ontmoetingsdag zal in november 2018 plaatsvinden. 

Vrouwen van Nu heeft ook een Kennisnetwerk Textiel. Van dit netwerk zijn individuele vrouwen lid. Dat kunnen Vrouwen van Nu leden zijn die hebben aangegeven ook lid van dit netwerk te willen zijn of vrouwen die alleen netwerklid zijn.. Sinds medio 2018 hebben zij, naast de openbare Facebook pagina van het Kennisnetwerk Textiel,  een eigen voor netwerk leden toegankelijke Facebook pagina. Het Kennisnetwerk Textiel organiseert 1x per jaar een bijeenkomst voor haar netwerkleden. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 9 februari 2019.

Carla Wijers,
Directeur Vrouwen van Nu

Juli 2018