Tukar Menukar

Naast de bijzondere en primitieve ruil- en betaalmiddelen en inheemse munten worden ook gebruiksvoorwerpen die nauw betrokken waren bij het benutten van dit "geld" tentoongesteld. Het gaat hierbij veelom om zogenaamde ADAT betalingen.

ADAT is een veelomvattend begrip in Indonesië en heeft te maken met de meestal ongeschreven wetten, het gewoonterecht, de lokale rechtspraak, oude gebruiken, rituelen en het daadwerkelijk hanteren van normen en waarden, overgeleverd door vele generaties.

Of zoals één van onze leden schrijft:

 TUKAR                                                               vrouwen koeien                                                           schelpjes kralen muntjes                                               alles om te betalen                                                         MENUKAR

 

Het museum is op afspraak te bezichtigen. Maak een afspraak via:                                          info@tukarmenukar.nl of kijk op www.tukarmenukar.nl