Jubilarissen 2020

Woensdag 15 januari werd de jaarvergadering/nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.
De volgende jubilarissen werden in het zonnetje gezet.
Op de foto van links naar rechts.
Dinie Dolman 40 jaar lid,Dinie Oosterink 50 jaar lid,
Ingrid Dankmeijer 25 jaar lid,Annie Minkhorst 50 jaar lid
zittend Anneke Hacquebard eveneens 50 jaar lid.
Zij kregen allemaal een groot applaus, een oorkonde
en een bloemstuk.