Het jaar rond..........

Ieder jaar presenteren we tijdens de jaarvergadering een nieuw jaarprogramma. Dat bestaat uit:

Maandelijks een ledenavond, waar ieder lid welkom is. Lezingen, creatieve avonden, kerst- en nieuwjaars-bijeenkomst, spel en quiz, van alles komt aan bod, en voor elk wat wils! De programma's voor het hele jaar  staan elders op deze website. Maandelijks wordt er ook een activiteitenkalender rondgemaild, waarop u alle activiteiten nog eens kunt nalezen.  De ledenavonden worden gehouden op verschillende locaties binnen onze afdeling. De entree is altijd €  2,50, inclusief een kopje koffie of thee.

 

  • Twee keer per jaar wordt er een OPEN Avond georganiseerd. Op deze avonden is iedereen, lid of geen lid van de Vrouwen van Nu, van harte welkom, ook heren! De onderwerpen van deze avonden zijn dan ook meestal aantrekkelijk voor een zeer breed publiek. Neem gezellig je vrienden/buren/familie mee. Gasten betalen op een OPEN Avond €  5,00, inclusief koffie of thee.

 

  • De interessegroepen hebben vaak een eigen programma: uitstapjes, een expositie of een tuin bekijken, een excursie, een film, er wordt een heleboel georganiseerd. Deze programma's vindt je ook op de maandelijkse activiteitenkalender, en natuurlijk wordt je op de hoogte gesteld als je lid bent van de betreffende interessegroep. Om lid te worden van de interessegroepen moet je je apart aanmelden bij de betreffende contactpersoon. Zie elders op de website informatie over de interessegroepen.

 

  • Eens per jaar is er een Ringavond. Onze afdeling vormt samen met de afdelingen Angerlo e.o., Dieren, Doetinchem, Steenderen, Vorden en Zeddam één RING, genaamd Ring 4. Onze afdeling wordt door één van onze bestuursleden vertegenwoordigd binnen de Ring. Het ringbestuur organiseert eens per jaar een gezamenlijke avond voor alle leden van de Ring. De ringavonden worden altijd druk bezocht, vanwege het aantrekkelijke programma.

 

  • Ook eens per jaar is er de provinciale ontmoetingsdag, waar ieder lid van onze provincie welkom is. Alle activiteiten van het provinciaal bestuur zijn terug te vinden op:                               www.vrouwenvannu.nl/gelderland