Het bestuur van de afdeling

Wij zijn een bestuur met zeven leden; voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemene bestuursleden.

In 2020 vinden de volgende bestuurswisselingen plaats.

Voor algemene informatie kunt U bellen met:                0314-642044