BESTUUR 2019 (i.v.m.corona nog geen foto bestuur 2020)

Op de foto v.l.n.r.: Anita Duinkerken, Betty Altena, Ria van der Scheer, Hilda Koops, Alie Heijl en Janny de Jonge.

Op de jaarvergadering van januari 2020 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Alie Heijl heeft na 6 jaar het bestuur verlaten. Nieuw bestuurslid in 2020 is Peta Dijkstra.

Voorzitter:             Ria van der Scheer

Secretaris:            Alie Heijl (tel. 270041)

2de secretairis:     Anita Duinkerken

Penningmeester:   Hilda Koops

Bestuurslid:          Betty Altena

Notulist:               Janny de Jonge     

 

Ledenadministratie : Fenny Schutrup  en                                                          Anita Duinkerken      

E-mailadres:            vrouwenvannu.hoogeveen@gmail.com  

I.V.M. CORONA  IS ER NOG GEEN FOTO BESCHIKBAAR VAN HET NIEUWE BESTUUR  2020