Jaarvergadering Tuinclub

Verslag Jaarvergadering
Woensdag 16 maart

Uit het huishoudelijk gedeelte
1. Aanwezig 17 van de 20 leden (wat een super opkomst!)
2. De penningmeesterMarchien heeft het financieel verslag op papier.
Hier zijn geen op af aanmerkingen over
3. De contributie voor 2022 wordt vastgesteld op € 7,50
4. Het tuin krantje komt weer uit zodra er genoeg kopij binnen is
We verwachten van meer leden kopij, het is een krantje van door alle leden. Ook foto’s zijn van harte welkom. Helemaal mooi als er een verhaaltje, gedichtje, elfje, ….. bij is
5. De fotowedstrijd.
Het onderwerp is INSEKTEN IN DE TUIN
Foto’s mogen vanaf nu tot 10 januari 2023 ingeleverd worden per mail of per app bij Taetske
6. Programma 2022
* Stekjes markt op 7 mei bij het Buurthuis.
* Midzomeravondwandeling 21 juni 
* Westerwolde rijgt (zodra daar meer over bekend is horen jullie ervan)
* Gezellige tuinavond 
* doe avond ergens in de herfst (kabouter op een lange dennenappel)
* informatie over voedselbos

de pauze gaan we allemaal aan de slag met boomschors, takjes, mos en viooltjes.

Iedereen gaat naar huis met een leuke decoratie voor op de tuintafel.