de Bospub Lhee

Wij sluiten op 11 mei het seizoen af in de Bospub in Lhee.

We gaan op woensdag 11 mei a.s. op de fiets via een mooie route naar Lhee, naar de Bospub. Daar nemen een kopje koffie of thee met iets lekkers en fietsen dan via een andere weg terug naar Holthe.

Het vertrek per fiets is om 13.00 uur bij het buurthuis in Holthe. Vertrek met de auto in overleg met de chauffeur.

Je kunt je nog opgeven tot zaterdag 30 april, graag met vermelding met de fiets of met de auto.

De kosten voor deze middag zijn € 10, - per persoon, graag bij het vertrek te betalen aan Ans.

Opgeven kan bij Cathrina.