Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken

Vrouwen van Nu is een landelijke vereniging gevestigd in Den Haag. Het is Nederlands grootste vrouwenorganisatie met zo’n 44.000 leden. De vereniging is onderverdeeld in 10 provinciale afdelingen. Elke provinciale afdeling is weer onderverdeeld in gebieden (ook wel ringen genoemd) en de gebieden in plaatselijke afdelingen.

Elke provincie kiest een afgevaardigde voor de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt de leden en het hoofdbestuur legt verantwoording aan haar af.

De provincie Gelderland is opgedeeld in elf ringen. Onze afdeling Hoevelaken behoort tot ring 7. In deze ring zitten verder de afdelingen Barneveld, Bunnik,
De Bilt/Bilthoven, Garderen, Hoevelaken, Maartensdijk, Putten en Voorthuizen. Afgevaardigden van deze afdelingen komen één keer per jaar samen om gegevens uit te wisselen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod dat onze afdeling biedt, maar ook deelnemen aan aktiviteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad.

Het merendeel van de activiteiten wordt door vrijwilligers gedaan.

Onze afdeling is op 6 april 1955 opgericht.

De vereniging is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving; die hun creativiteit willen ontplooien; aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

Op de landelijke website www.vrouwenvannu.nl vindt u meer informatie over de structuur van de organisatie en tal van onderwerpen. Neem gerust een kijkje.

Ons logo verbeeldt op stylistische wijze korenaren en bloemen. Het staat symbool voor optimisme en vrolijkheid.