Spelregels

Contributie

De jaarcontributie bedraagt € 52,50. Voor het overmaken van de contributie ontvangt u een rekening van de penningmeester. Bij te late betaling wordt € 5 extra in rekening gebracht. Wanneer u na 1 januari lid wordt, betaalt u dat jaar alleen voor de resterende maanden. Het rekeningnummer van Vrouwen van Nu Hoevelaken van de Rabobank is: NL31RABO 030.22.42.961 ten name van penningmeester Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken.

Het bedrag is inclusief 4x ledenblad 'Vrouwen van Nu'.

Opzegging lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap vóór 15 oktober schriftelijk opzeggen bij :

Ledenadministratie
Beverdam 9
3871 CP Hoevelaken

Leden die niet tijdig opzeggen zijn verplicht de jaarcontributie voor het volgende jaar te voldoen.

Geen terugbetaling

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een activiteit, maar verhinderd bent, kan het reeds betaalde bedrag niet worden teruggegeven. Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten meegaan.

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan activiteiten van onze vereniging gebeurt op eigen risico.

Wanneer een activiteit door overmacht niet kan doorgaan, is de vereniging niet aansprakelijk.