Internationale vrouwendag

Datum: 
vrijdag 8 maart 2013 19:30
Locatie: 
De Haen, Hoevelaken
Beschrijving: 

De Internationale Vrouwendag wordt jaarlijks gevierd op 8 maart en staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit met vrouwen overal ter wereld. Het doel van deze dag is o.a. aandacht vragen voor thema's als economische zelfstandigheid, seksueel geweld, zorg, arbeid en discriminatie.

Stop het geweld

Net als vorig jaar is er een werkgroep gevormd, waarin Trees Brouwer namens de lokale afdeling van Amnesty zitting heeft alsmede Han Both en Tineke Burger van Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken (VvNH). Het doel waarvoor zij zich dit jaar inzetten is het bestrijden van het geweld tegen vrouwen in Egypte. Seksuele intimidatie en verkrachtingen nemen daar epidemische vormen aan. De daders belanden zelden in de cel. Om het geweld tegen vrouwen te stoppen en de rechtstaat te herstellen, wordt het winkelend publiek in Hoevelaken op 1 maart 's middags en 2 maart 's ochtends gevraagd of zij een handtekening willen zetten op een kaart die geadresseerd is aan de Egyptische president Mohamed Morsi. De kaarten worden door Amnesty druppelsgewijze verstuurd, zodat er een constante stroom aan kaarten ontstaat waarin om een betere behandeling van actievoerders wordt gevraagd. De kaart kost € 1 waarvan € 0,95 aan porto wordt besteed.

Het is vaak moeilijk te meten welke resultaten er worden geboekt met dit soort acties, maar niets doen is geen optie.

Toneelavond

Naast aandacht voor serieuze zaken, valt er ook wat te vieren op de internationale vrouwendag. Op vrijdag 8 maart om 19.30 uur wordt in De Haen het Nederlandstalige toneelstuk "Lost and found" (verloren en gevonden) opgevoerd. Deze eenakter wordt overtuigend gebracht door Lily Mol, lid van het toneelgezelschap DSO in Kortenhoef. Lily is o.a. winnares van het grootste eenakterfestival in de regio.

Het stuk gaat over een vrouw die na jaren geleefd te hebben naar de verwachtingen die anderen van haar hadden, besluit het roer van haar leven weer in eigen handen te nemen. Kinderen de deur uit, een man die slechts vanuit zijn eigen overtuigingen het leven leeft, en de uitnodiging om eens iets heel anders te doen...tegen de verwachting van de anderen en zichzelf.

Tineke Burger vertelt: "Dit thema past goed bij de internationale vrouwendag. Het draait om zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het vergroten van een positief zelfbeeld van vrouwen."

De voorstelling is toegankelijk voor alle vrouwen in en buiten Hoevelaken. De entree bedraagt € 5 per persoon inclusief koffie/thee en een drankje na afloop. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Dat geeft bezoekers de gelegenheid om de aanwezige stands van Amnesty, Vrouwen van Nu en Emax Domina te bekijken.

De producten die Emax Domina verkoopt zijn op een verantwoorde manier in India gemaakt. Dat betekent dat de mensen een eerlijk salaris krijgen en dat er absoluut geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. De vrouwen die deze producten maken, krijgen ook een opleiding. Ze leren niet alleen Engels en ondernemingsvaardigheden, maar krijgen bijvoorbeeld ook les in hygiëne.

Mama Cash

VvNH zamelt al enige tijd  mooie sjaaltjes en tassen in die een tweede leven zijn gegund. Ze worden op 8 maart verkocht. De opbrengst gaat naar 'Mama Cash', een wereldwijde vrouwenorganisatie die o.a. microkredieten verstrekt aan vrouwen in ontwikkelingslanden. Wilt u dit goede doel steunen, dan kunt u uw sjaal of tas inleveren op het adres Korenbloemlaan 9 in Hoevelaken.

De internationale vrouwendag wordt gesponsord door Kiki, Albert Heijn, Toebast en Jumbo.

Informatie is verkrijgbaar bij Han Both (253 45 51) en Trees Brouwer (253 54 40).