Contributie 2022

CONTRIBUTIE

De contributie voor 2022 bedraagt    €          55,50

te verdelen:                 afdeling          €          28,85

                                   provincie         €            8,00                                     landelijk          €            18,65

                        -----------------------------

NIEUW:

Tegelijkertijd met het magazine van december 2021 worden facturen en incassoberichten verstuurd aan de ledenà vóór 25 januari 2022 moet de betaling  plaatsvinden via het factuur door het lid ONDER VERMELDING VAN HET FACTUURNUMMER.

                                       -----------------------------

Aanmelden/opzeggen/adreswijziging doorgeven

U bent dat vast niet van plan, maar mocht u onverhoopt uw lidmaatschap op willen zeggen, dan dient u dat schriftelijk te doen bij:

Ria de Grauw, tel. kijk in het jaarboekje,
e-mail
riadegrauw@gmail.com

U dient dit dan wel te doen vóór  1 november 2021. Indien u uw opzegging niet op tijd doorgeeft, moeten wij u helaas nog de contributie voor het komende jaar vragen, omdat wij zelf over het aantal leden op 1 november 2021 de helft van de contributie aan de landelijke kas moeten afdragen. Natuurlijk vinden Ria en wij allemaal het veel leuker om nieuwe leden in te schrijven!

Mogen wij ook nog uw e-mailadres weten, dan kunnen wij u vaker en sneller op de hoogte stellen van nieuwtjes. Ook dit kunt u melden bij Ria.