clubjes naast de avonden

In onze afdeling zijn heel veel verschillende clubjes, er zijn wel 5 leeskringen, een grote  tuinclub, jeu de boule club, museumclub, foto club, wandel club,  kaartenmaak clubs  en diverse spelletjes clubs. 

Spellengroepen:

Een aantal vrouwen komt 1 x per zes weken bij elkaar om verschillende spellen te spelen, o.a. rummikub, keezen, scrabble, kwartetten en westfrieslandspel. Of er wordt uitsluitend gekeezd of getokt! 

De Leeskringen:

Er zijn vijf leeskringen binnen de afdeling. Zij komen eens per zes weken bij elkaar om een door hen gelezen boek te bespreken.

Het maken van kaarten:

Creatieve vrouwen gaan in overleg met elkaar kaarten maken voor zichzelf en voor de Kerst.

De Tuinclub:

De tuinclub bestaat uit 20 leden, die regelmatig op onderlinge afspraak bij elkaar komen. Zij bezoeken tuinen, meestal in de middag en in de buurt.

Jeu de boule:

De groep komt bij elkaar op dinsdagmiddag om een balletje te gooien, mooi weer of niet. De koffiekan mee en er wordt gespeeld op het kerkplein in Hensbroek. In de winter en bij slecht weer gaan ze de eerste van de maand  bowlen in Spierdijk op dinsdagmiddag.

Wandelgroep:

Eens in de maand wordt er gewandeld op de maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur, maar niet in de winter. Aanvang bij het Brakenkerkje. Er wordt ongeveer 8 kilometer gelopen.

Fotogroep:

Deze groep gaat met elkaar aan de gang met portret,macro en landschaps fotografie.Er word ook op locatie gefotograveerd. Er valt heel wat te leren en de groep gaat met veel plezier aan de gang. 

Museumclub: 

Eens per zes weken wordt een museum bezocht. 

Meestal in het weekend en met de trein er naar toe.