Welkom aan nieuwe leden

2021
Het administratieve jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie voor 2021 bedraagt € 54,50. De betaling gaat via een centrale inning.
Hiervan gaat € 28,35 naar onze afdelingskas: € 7,85 naar de provinciale kas Noord-Holland en € 18,30 naar de landelijke kas.

We maken deel uit van een grote organisatie. Het landelijk bureau in Den Haag heeft vrouwen in vaste dienst en biedt kadertrainingen aan. De provincie biedt aan alle leden korte cursussen aan op velerlei gebied. Daar zijn hoge kosten aan verbonden, die niet meer gesubsidieerd worden.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging kan per e-mail vóór 1 november 2021 naar de ledenadministratie bij:

Antoinette Bontje
E-mail: ledenvvnheiloo@gmail.com  
Voor schriftelijk opzeggen zie "voor leden"

De contributie wordt via het het landelijk bureau in Den Haag via de Centrale Inning verzorgd.

In december wordt de factuur samen met het magazin Vrouwen van Nu verstuurd.

Als je lid wilt worden kan je op de link klikken voor een inschrijfformulier, en doorsturen als bijlage via de email naar de ledenadministratie.
 

Extra informatie