Vrouwen van Nu lied

Tijdens het Vrouwenweekevent op 2 maart 2018 bracht singer/songwriter Anna Fernhout het nieuwe Vrouwen van Nu lied ten gehore. Eerst tijdens stembevrijdingsoefeningen en daarna werd het lied integraal gezongen met alle aanwezigen.

https://vrouwenvannu.nl/sites/default/files/mp3_vrouwen_van_nu_lied.mp3 

 

https://vrouwenvannu.nl/sites/default/files/vrouwen_van_nu_lied.pdf