Steekje Los

De leden van deze groep willen graag handwerken en elkaar stimuleren en inspireren op handwerkgebied. Het begrip 'samen' is belangrijk.

De leiding ligt niet in handen van één persoon, het is de bedoeling dat we samen de bijeenkomst inhoud geven. De groep bestaat uit een actieve kerngroep. Daarnaast kunnen leden ook incidenteel mee doen. De groep komt de tweede dinsdag van de maand aan de Sluijsweidt 9, bij elkaar.

Informatie bij:
Gerda Pauwelussen en Wybrich de Man
e-mail: steekjelosvvnheiloo@gmail.com