Het coördinatieteam bestaat uit:

Voorzitter: Ineke Bakker 
voorzittervvnheiloo@gmail.com  

Secretaris: Betsy de Jager secretariaatvvnheiloo@gmail.com  

Penningmeester: Tineke Waterkott
penningmeestervvnheiloo@gmail.com

Mieke Krop-Schennink

Bep de Haan