Werkgroepen

Deze worden aangesteld door een afdelingsbestuur en hebben de volgende kenmerken:

  1. Ze hebben een adviserende of beleidsvoorbereidende opdracht.
  2. ​Ze werken aan een speciale taak of activiteit.
  3. ​Ze doen met elkaar activiteiten die passen bij een bepaalde interesse.

Koffiebeurt

Coördineren van gastvrouwen van koffiebeurten bij de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Elke maand is een andere wijk aan de beurt om te assisteren bij de uitgifte van koffie/thee. Zie ook "over ons" - wijken.

Levensbeschouwing en Welzijn

Bezoeken van langdurig zieke leden en 75-jarigen en ouder.

Programmabegeleiding

Begeleiden van Moederdag-, Kerstviering en zomerstop-BBQ.

Reisgroep

Organiseren van tochten per bus, fiets of te voet.

Voedselbank

Organiseren van het inzamelen van goederen.

Vrouwenmarkt

Coördineren van de Vrouwenmarkt in Heeze. Zie ook "foto album".

Kascontrolecommissie

Controleren financiën van de afdeling.