excursie

We gaan oude herinneringen ophalen en wel op 13 maart met een bezoek aan het  "Schooltje van Dik Trom" in Etersheim. In dit schooltje was C.Joh. Kievit hoofdonderwijzer ,hij schreef o.a het boek "Uit het leven van Dik Trom". Door een "museumwacht" worden we begeleid en kunnen we vragen stellen. In de dependance is een "wintertentoonstelling" met o.a. merklappen.
kosten 8.50 euro, incl. autokosten, koffie + een diktrommeltje.
Opgave en betalen voor 6 maart bij Gerda Filmer-Koopman, tel: 072 5717855, banknr NL 21 INGB 0000
145530 o.v.v. Dik Trom
Gaat u gezellig mee?
We verzamelen om 12.45 bij de "Oude Aldi" , vertrek om 13.00 uur
met vriendelijke groeten uw reiscommissie
https://hetschooltjevandiktrom.nl/