contributie 2020

Denkt u aan het betalen van uw contributie voor 2020.
Het bedrag is 53.50
tnv NBvP Vrouwen van NU afd. Heerhugowaard contributie 2020, onder de naam waar u ingeschreven bent