2018

Sponsoring Rabobank 2018
Net zoals voorgaande jaren stelt ook dit jaar de Rabobank verenigingen die een Raborekening hebben in de gelegenheid een bedrag te verdienen ter sponsoring van hun vereniging
Dit jaar hebben zij gekozen voor een andere opzet.
De leden van de Rabobank kunnen een bedrag verdienen door een doel te stellen dat ter goedkeuring wordt voorgesteld aan de Rabobank. Daarna kunnen de houders van een Raborekening die ook lid zijn van de Rabo (lidmaatschap is gratis) hun stem uitbrengen op de diverse verenigingen die meedoen. Iedere uitgebrachte stem op onze vereniging levert een bedrag op.
Het doel waar wij voor gekozen hebben is om onze vereniging te moderniseren door digitalisering. Wij zijn Vrouwen van Nu en leven dus in het heden wat inhoud dat de digitaliseren een steeds grotere plaats inneemt in onze samenleving en vereniging. Wij willen dan ook het eventueel te verkrijgen bedrag gebruiken om onze administratie verder te digitaliseren. Het papieren archief zal plaats gaan maken voor een digitaal archief. Handzaam en veel beter voor het milieu. Er hoeven geen stapels bomen weer tot papier te worden verwerkt en de opslag bij de bestuursleden gaat zich beperken tot een bureaulade.

De vastlegging van de financiële administratie wordt grotendeels nu al digitaal gedaan en dit zal worden bestendigd. Ook hier het voordeel van minder ordners vol papieren. Ook de overdracht van oude naar nieuwe bestuursleden wordt hierdoor simpeler. Geen volle dozen doorspitten maar een stickie in je computer en je hebt weer alles bij de hand.

Wij moedigen dan ook onze leden die lid zijn van de Rabobank om hun stemmen op onze vereniging uit te brengen.
Uw voorzitter
Joke Rijnboutt