Bestuur 2021-2022

Voorzitter en Website Vacant

Secretaris en Groenwork: Lydia Bronder

telefoon: 0631780271

Penningmeester: Rita Westdijk

telefoon: 0620500776

Alg. Bestuurslid en redactie/ Facebook Coby Schop

telefoon: 0181-663263

Alg. Bestuurslid: Nellie Post

telefoon:0181-669158