nieuwsbrief 410

 
Afdeling Heemstede
Nieuwsbrief nr. 410
 
Voorz.:   Miep Nelis                    
1e Secretaris:  Marga v.d. Burg (telf. 5280340)    
2e secr.(notulist) Rie Smits-de Boer   
Penningm.:  Ronneke Hoenderdos 
Lid: (gastvrouw) Trees Versteegh
E-mail adres van de afdeling: vvn.heemstede@gmail.com
Het rekeningnr. van de afdeling Heemstede is: NL33 RABO 0341619493 t.n.v. NBvP
Vrouwen van Nu, Heemstede 
============================================                                                                             
Maart 2020.

Beste dames,

Deze nieuwsbrief schrijf ik in mijn lekker warme, droge huis. Buiten stormt het en slaat de regen tegen de ramen.
Ja deze winter is geen winter, het klimaat verandert echt en daar kunnen we weinig aan doen, al proberen we dat wel door te recyclen, de auto minder te gebruiken, vliegschaamte te hebben, biologisch te eten etc. maar het kwaad is al geschied en we moeten het ermee doen.

Verslag jaarvergadering 19 febr. 2020
Na de teleurstellende opkomst geconstateerd te hebben, opende Miep de vergadering.
Jaarverslag werd voorgelezen door Marga.
Ronneke gaf uitleg over de financiën. Zoals te zien is teren we in en daarom overwegen we om meer samen te werken met Aerdenhout. Als dit lukt scheelt dat in de kosten en hebben we misschien ook weer bestuursleden, want Ronneke is aftredend en Miep wil ook voorzitter af zijn. Dus wie, oh wie???
Er is wel weer een nieuwe kascommissie: Tiny Manshanden en Gerda de Jongh. En er is ook een afgevaardigde voor de jaarvergadering in de Rijp, n.l. Tineke Manger en als reserve Bep de Ruyter.
Het bestuur wil graag weten wat de leden graag willen zien op de bijeenkomsten, of mee willen maken als uitje.
Suggesties voor uitjes zijn: tentoonstelling 75 jaar bevrijding; Volkenkundig museum met Oceanië of het Scheepvaarthuis.
Willen we liever een Kerstlunch i.p.v. een Kerstdiner?
Dit zijn zomaar een paar reacties en we hopen op enig respons van onze leden.
Na de pauze werden de gebruikelijke manden weer verloot.
Het was een gezellige middag.                                        Rie Smits.

VAN HET BESTUUR:
Naar aanleiding van de teleurstellende opkomst bij de jaarvergadering en bij de afdelingsmiddagen in het algemeen, vragen wij ons af wat hier de reden van is. Heeft u geen interesse meer in de vereniging? Vindt u dat wij niet genoeg aanbieden? Kunt u om gezondheidsredenen niet meer komen? Mist u iets bij ons? Wat kunnen wij doen om uw interesse weer te wekken?
Wij als bestuur steken er best veel tijd in om iedere keer weer een programma samen te stellen. Het lijkt erop dat wij dit slechts doen voor ongeveer 15 leden. Hoe gaan wij dit veranderen, laat eens iets van u horen.                                       Miep, Ronneke, Marga, Trees en Rie.


De volgende maand een mooie lezing in de “Luifel”. De heer Kees Schipper geeft een presentatie over de Hollandse Waterlinie en het forteiland Pampus. De nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie die dienst deed van 1815 tot ca 1940. In 1870 werd fort Pampus gebouwd.
Tegenwoordig heeft deze linie een nieuwe functie. Het is een prachtig gebied, waarin je de geschiedenis volop kunt beleven.
De middag is op woensdag 18 maart en begint om 14.00u


EETCLUB;
Op vrijdag 27 maart gaan we weer lunchen nu bij “De Heerlijkheid”. Raadhuisstraat 62. Aanmelden bij Hannie van Woensel. (Telf. 061992623)

EXCURSIES;
Op woensdagmiddag 11 maart gaan we naar de Janskerk, Jansstraat 40 in Haarlem, voor de expositie “Vrouwen in het Verzet”. We zijn daar om 14.00u. Wilt u even laten horen of u meegaat. (telf. 0654208040)

AFDELINGSMIDDAG AERDENHOUT:
Op 18 maart is er een presentatie van de KNRM in Aerdenhout. U bent hierbij ook welkom, (€ 2,00 voor de koffie en een glaasje na afloop).


Volgende maand, donderdag 16 april, hebben we weer een gezamenlijke afdelingsmiddag nu bij de afdeling Aerdenhout. De heer Arno Koek van boekhandel Blokker zal de middag verzorgen. In het kader van “samenwerken” hopen we dat er veel van onze leden aanwezig zullen zijn.

 

ALLE ZIEKEN VAN HARTE BETERSCHAP!!!!!!!

 

KOFFIE DRINKEN:
Het koffiedrinken bij La Place is geen optie meer, er is te weinig animo. We gaan nu op woensdag 4 maart naar tuincentrum Oosteinde in Bennebroek om 10.30u voor een kopje koffie en een praatje. Kom je ook?

JAARVERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR:
Op donderdag 16 april wordt onze afdeling vertegenwoordigd door Tineke Manger en Marga v.d.Burg. Er kunnen nog twee leden mee.

BESTUURSVERGADERING;
25 maart bij Marga

KOPIJ INLEVEREN;
Graag voor 23 maart, laat iets weten over de vraag van het bestuur.

 

 

AGENDA;
Woensdagochtend 4 maart   10.30u. koffie “Oosteinde”
Woensdagmiddag 11 maart   14.00u Janskerk

Woensdagmiddag 18 maart
Afdelingsmiddag
Kees Schipper
Hollandse Waterlinie en het Forteiland Pampus
Waar: Wij Heemstede Herenweg 96
Tijd: 14.00u

Woensdagmiddag 18 maart   14.00u afd. Aerdenhout KNRM
Woensdagmiddag 25 maart   14.00u best. Vergadering
Vrijdagmiddag 27 maart   12.00u lunch “De Heerlijkheid”

Donderdag 16 april afdelingsmiddag Aerdenhout
Donderdag 16 april    13.00u jaarvergadering PB

Hartelijke groet namens het bestuur, Marga van der Burg

De lente kijkt niet altijd op de kalender!!!!!!!!