vaste activiteiten 2022

Wandelen
Sportief wandelen donderdagmiddag
 13:30 uur 
Contact: Gretha de Boer  tel.341883
Gretha Hoeksema           tel.341279
Wandelen van een uur op donderdagmiddag.
Rand van Havelte 13.30 uur
Contact: Margreet Landeweer tel. 341992
               Ans de Vink              tel. 341535

Klaverjassen in de Veldkei
Dinsdagavond om de veertien dagen; 19.30
Marrie Miggels      tel.341008
Hillie Westerveen  tel. 342008

Handwerken
Woensdagmiddag om de veertien dagen
van 13:30 – 15:30 uur.
Nynke Dorenbos tel.341331
Ali v/d Vlugt         tel.341651

Literatuurgroep                                                    contact: Margreet Landeweer   tel. 341992

Nieuwsbrief                                                        Redactie: Bestuur        tel: 340460                                    Opmaak: Anneke Koomans                                            e-mail anneke.koomans@planet.nl

Data Reiscommissie                                                        28 april 2022 Verrassingsreisje