Welkom
bij de afdeling Haule
Bestuur Haule
Bestuur Vrouwen van Nu Haule
Jaarprogramma
Programma 2018
Vroeger en Nu
Vrouwen van Vroeger en Nu
Handwerken
Handwerkgroep
leesclub
leesgroep
Tuinclub
Tuinclub "Efkes Blomkje"
Brei/haakcafé
breien en haken
Brei/haakcafé
breien en haken
Expositie
Handwerken