Structuur en de organisatie

Vrouwen van nu is een vereniging van leden. Het merendeel van de activiteiten worden gedaan door vrijwilligers (de leden). De vereniging heeft een gelaagde structuur met plaatselijke afdelingen, provinciale afdelingen en een landelijk bureau met medewerkers, dat de vereniging ondersteunt,

De afdeling Hattem organiseert veel activiteiten in het kader van bovengenoemde doelstelling. Zo worden er lezingen en ontspanningsactiviteiten georganiseerd op de maandelijkse ledenavonden. Daarnaast vinden er ook overdag culturele en creatieve activiteiten plaats. Er is een aantal interessegroepen actief.

Ook het provinciaal bestuur organiseert activiteiten