Provinciale Reis Commissie Groningen

De Provinciale Reiscommissie wil door middel van het organiseren van cultuur, wandel- en fietsreizen leden laten kennismaken met cultuur, woon- , werk en leefsituaties in andere delen van Nederland, in Europa en landen langs de Middellandse Zee. Tijdens de reizen wordt ernaar gestreefd om contacten te leggen met vrouwen of vrouwenorganisaties in binnen- en buitenland.

Wat doen wij

Het gehele jaar door zijn we bezig met het organiseren van reizen en uitstapjes. Maandelijks komen we bij elkaar om te vergaderen en éénmaal per jaar ontmoeten alle provinciale reiscommissies elkaar. 

Activiteiten
Ieder jaar in oktober organiseren we een bijeenkomst waar de reizen voor het volgende jaar worden gepresenteerd. 

Samenstelling

  • Voorzitter en penningmeester: Eef Wiegman
  • Secretaris: Ria Hettinga
  • Notulist: Ria Smaal
  • Lid: Marjan Jansen

Provinciaal bestuurslid: Wobbie Krijger-Ploeg