Oprichting van de procinciale afdeling

Op 23 april 1934 werd de provinciale afdeling opgericht.

Hieraan was het een en ander voorafgegaan.
In september 1932 nodigde het bestuur van de afdeling Loppersum de besturen van Roodeschool, Middelstum. Spijk en Appingedam uit voor een "gecombineerde vergadering". Hier werd de oprichting van een provinciale bond besproken. Dat mislukte. In de volgende jaren werden er nog een aantal gezamelijke vergaderingen gehouden en ondertussen deden ook Oosterhoek en Ten Boer mee aan de besprekingen. Op 30 november 1933 werd er op de gecombineerde ledenvergadering gestemd en na afloop bleken alle afdelingen voor de oprichting van een provinciale afdeling hadden gestemd.Afgesproken werd dat uit iedere afdeling iemand in het provinciaal bestuur zitting zou nemen. Op 23 april 1934 werd uit deze groep van 10 dames een dagelijks bestuur gekozen en was de provinciale afdeling Groningen een feit.  

Toen er steeds meer afdelingen kwamen en het provinciaal bestuur dus steeds groter werd besloot met de structuur te veranderen. In 1951 werd de provincie daarom in "districten" verdeeld. De afdelingsbesturen van een districht kozen dan uit hun midden een Provinciaal bestuurslid.  In 1969 werd de provincie in zeven "kringen" verdeeld en bestond het PB uit een afgevaardigde van elke "kring". In 2012 is het aantal "kringen" teruggebracht tot zes.