Ledenblad Vrouwen van Nu

Vanaf het "decembernummer 2017" vullen de provincies een eigen katern in het landelijk blad. Het provinciaal katern is  gevuld met nieuws uit de eigen provincie.

Gluren bij de buren
Nieuwsgierig naar het nieuws in het provinciaal katern van de andere provincies? U vindt ze op de landelijke website onder het kopje "voor leden" 

Heeft u iets voor het ledenblad?

Voor het vullen van het (provinciale katern) hebben we ook uw hulp nodig.
Wilt u een excursie melden, verslag doen van een excursie of nog iets anders? Meldt dit dan aan de redactie van het ledenblad via vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com
 

Uiterste datum voor het aanleveren van kopij:

Ledenbladinleveren kopijmagazine verstuurd vanaf
Nummer 3 - 2019 (september)16-8-201927-9-2019
Nummer 4 - 2019 (december)1-11-201913-12-2019