Contributie en ledenvoordeel

De contributie bedraagt voor 2023  € 56,50. De factuur zit bij het decembernummer van het ledenblad.

De verdeling van de contributie is als volgt:

Landelijke kas21,45
Provinciale kas  5,65
Afdelingskas29,40

Antwoorden op veelgestelde vragen over de contributie vindt u bij extra informatie onderaan deze pagina.  Heeft u  toch nog een vraag over de contributie? Mail deze  naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Wat mag u van het lidmaatschap verwachten?
Naast acht of negen afdelingsbijeenkomsten per jaar en enkele andere activiteiten, georganiseerd door de plaatselijke afdeling, ontvangt u voor deze prijs het ledenblad van Vrouwen van Nu, dat 4 keer per jaar verschijnt.
Leden kunnen daarnaast deelnemen, tegen een kleine meerprijs, aan plaatselijke cursussen op velerlei gebied. Ook zijn er veel provinciaal en landelijk georganiseerde studiedagen, cursussen, excursies en reizen.

Aanschuiven bij andere afdelingen
Als lid van Vrouwen van Nu kunt u overal in het land aanschuiven bij de bijeenkomsten van andere afdelingen. De afdelingen mogen daarvoor wel een bijdrage in de kosten vragen.
Lidmaatschapskaart meenemen!

Ledenpas
Elk lid krijgt in december, meegestuurd met Vrouwen van Nu Ledenblad een ledenpas met daarop een lidmaatschapsnummer en het jaartal. Bij verlies wordt er geen duplicaatpas verstrekt. U kunt uw lidmaatschap dan aantonen met uw lidmaatschapsnummer dat bekend is bij de secretaris van de afdeling. Met uw ledenpas geniet u van verschillende voordelen