Commissies en werkgroepen

De activiteiten van de verschillende provinciale commissies en/of werkgroepen zijn onderverdeeld in beleidsvelden:

Training en advies:
Servicepunt

Publiciteit en PR:
Webmasters
Vrouwen van Nu ledenblad

Agrarisch:
Agrarische Commissie

Cultureel en maatschappelijk:
Commissie Wonen en Cultuur
Commissie Handwerken en Textiele werkvormen
Provinciale Reis Commissie Groningen