Commissie Wonen en Cultuur

De commissie Wonen is veranderd in commissie Wonen en Cultuur.
De commissie richt zich  met name op culturele activiteiten. Te denken valt aan kunst- en kunstuitingen, literatuur, architectuur, schilderijen, theater, sfeer en tradities, gewoonten, muziek en eten.

Leeskringen/literatuur
Onder de commissie Wonen en Cultuur vallen ook de leeskringen. Een leeskring heeft de keuze om met of zonder gespreksleider te werken. Dit houdt in dat 4 boeken onder begeleiding worden besproken of dat de leeskring deze zelf bespreekt en analyseert. Lees meer over de leeskringen.

Samenstelling  commissie

Voorzitter:
vacant
Secretaris:
vacant
Penningmeester:
Greetje Schipma (toegetreden 2020)
Leden:
Ida Kroeze-Lamberts (toegetreden 2015)
Marjan Jansen (toegetreden  2018)

PB afgevaardigde: Janneke Snijder