Commissie Wonen en Cultuur

De commissie Wonen is veranderd in commissie Wonen en Cultuur.
De commissie richt zich  met name op culturele activiteiten. Te denken valt aan kunst- en kunstuitingen, literatuur, architectuur, schilderijen, theater, sfeer en tradities, gewoonten, muziek en eten.

Leeskringen/literatuur
Onder de commissie Wonen en Cultuur vallen ook de leeskringen. Een leeskring heeft de keuze om met of zonder gespreksleider te werken. Dit houdt in dat 4 boeken onder begeleiding worden besproken of dat de leeskring deze zelf bespreekt en analyseert. Lees meer over de leeskringen.

Samenstelling  commissie

Voorzitter:
Anneke Westerhof (toegetreden 2014)
Secretaris:
Ditta Evers-Rietema (toegetreden 2011)
Penningmeester:
Dineke Uitham (toegetreden 2010)
Leden:
Ida Kroeze-Lamberts (toegetreden 2015)
Marjan Jansen (toegetreden  2018)

PB afgevaardigde: Janneke Snijder